LOGO iFEED

Vragen? +31 6 11192661

Voorkomt koliek bij paarden

Minder voerverbruik

Gezonde paarden, blije eigenaar

FAQ

FAQ2020-08-26T16:02:25+02:00

Nederlands

Kan het iFeed-systeem op een ander manier worden gebruikt?2020-08-26T15:56:40+02:00

Het iFeed-systeem kan ook worden gebruikt voor vee of andere huisdieren die zouden profiteren van een flexibel, gereguleerd en automatisch voedersysteem dat is afgestemd op de behoefte van het individuele dier.

Hoeveel type iFEED-systemen zijn er?2020-08-26T15:56:44+02:00

Het automatische voeder-systeem wordt geleverd in 5 modellen op basis van installatiebehoefte. Het systeem wordt aangeboden in het semi-transparant en grijs.

Welk type voer kan in het iFEED-systeem?2020-08-26T15:56:50+02:00

Het iFEED-systeem maakt gebruik van gebroken, voorgemalen of volle granen en andere type mengvoeders. Het systeem is niet ontworpen voor het voeren van hooi, stro en lange dikke pellets.

Van welke materialen is het iFEED-systeem gemaakt?2020-08-26T15:56:59+02:00

Het iFEED-systeem is gemaakt van spuit gegoten polypropyleen plastic met hoogwaardige roestvrijstalen deksels en onderdelen. Er zijn geen scherpe randen of stukken die het paard kunnen verwonden.

Wat is de garantie?2020-08-26T15:57:06+02:00

Er is een beperkte garantie van 2 jaar op elk onderdeel van het iFEED-systeem.

Waar worden de iFEED-systemen gebruikt?2020-08-26T15:57:11+02:00

Van particulieren tot grote stallen, de feeder wordt gebruikt door paardenliefhebbers die ervoor willen zorgen dat hun paarden op de best mogelijke manier gevoerd worden. In de grote stallen is het succes van het iFEED-systeem te danken aan de flexibiliteit waarmee eigenaar of stalmanager het voerschema kan opstellen dat het beste is voor het individuele paard. Het voer en de supplementen kunnen op elk gewenste tijdstip worden toegevoegd aan de voersilo van het paard door personeel, wetende dat er geen gemorst voedsel en verspilde of belangrijke supplementen gemist worden. Stallen in heel Europa hebben een besparing in tijd en voer gerapporteerd die hun investering binnen het eerste jaar na de installatie weer teruggebracht.

Hoelang is iFEED al op de markt?2020-08-26T15:57:17+02:00

iFEED is ontwikkeld in Denemarken en sinds 1995 actief op de markt.

Hoe bespaart het iFEED-systeem mij tijd en geld?2020-08-26T15:53:44+02:00

Door het iFEED-systeem te gebruiken kunt u niet alleen de portiegroottes controleren die uw paarden krijgen, maar ook hoe vaak er per dag gevoerd wordt. Kleinere porties en een lager verbruik maken de opname van het voer efficiënter en zal er minder voer nodig zijn voor het paard. Vitaminen en mineralen in het voer worden nu beter door het paard opgenomen en verwerkt. U kunt zich nu concentreren op andere belangrijke prioriteiten voor het verzorgen van paarden met het vertrouwen dat het iFEED-systeem het voeren van paarden op een veel meer gecontroleerde, gereguleerde en gezonde manier aan kan

English

Any other uses?2020-08-26T16:00:15+02:00

The iFEED system can also be used for any livestock or pets that would benefit from a flexible, regulated, and automatic feeding system tailored to the individual animal’s needs.

How many models are there?2020-08-26T16:00:31+02:00

The automatic horse feeder comes in five models based on installation needs. It is offered in a semi-transparent grey.

What type of feed is used in the iFEED system?2020-08-26T16:00:35+02:00

The iFEED system uses broken, pre-ground or whole grains, and other compound feed, such as, but not limited to, Purina Strategy, LMF Gold, and Nutrena Safe Choice. The system is not designed for use with long thick pellets, hay, cubes or straw.

What is the feeder made of?2020-08-26T16:00:42+02:00

The iFEED system is made of injection molded polypropylene plastic with high quality stainless steel lids and parts. There are no sharp edges or pieces that can injure the horses.

Is there a warranty?2020-08-26T16:00:46+02:00

There is a 2 year limited warranty on all parts.

Where are the iFEED systems being used?2020-08-26T16:00:50+02:00

From private individuals to large riding centers, the feeder is used by horse lovers who want to ensure their horses are fed in the best possible manner. In the large facilities, the success of the iFEED system is due to the flexibility that allows owner or barn manager to design a feeding schedule that is best for that individual horse. The feed and supplements can be added to the hopper at the most convenient time for horse and staff, knowing there will be no food spilled and wasted or important supplements missed. Riding centers across Europe have reported savings in time and feed that returned their investment made within the first year of operations.

How long has iFEED been in business?2020-08-26T16:00:56+02:00

iFEED was developed in Denmark and has been in business since 1995.

How does the iFEED system save me time and money?2020-08-26T16:00:59+02:00

By using the iFEED system, you will not only be able to control the portion sizes your horses consume in each feeding, but also the duration and frequency the horse feeds throughout the day. Smaller portions and a lower consumption rate will allow the intake of feed to be more efficient while less feed is needed for the horse. Vitamins and minerals in the feed are now absorbed better by the horse and digested properly. You can now focus on your other important horse caretaking priorities with the confidence that the iFEED system will handle horse feeding in a much more controlled, regulated, and healthy manner.

Ga naar de bovenkant